KONTAKTY

PROPARK s.r.o.
Ostravská 362/4A
74770 Opava
tel: +420 553 621 299 Mob.: +420 725 363 383
mosa(a)propark.eu
IČO: 26864053 DIČ: CZ 26864053
Oficiální webové stránky: www.propark.eu

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 22 654 Kč
skladem
naše cena 7 330 Kč
skladem
naše cena 2 600 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 53 990 Kč
skladem
naše cena 69 990 Kč
skladem
naše cena 55 000 Kč
skladem


» Odstoupení od sml. do 14 dnů
Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

Kupující spotřebitel :

Jméno:

Adresa:

Telefon:

Email:

Prodávající :

 

Propark s.r.o.

Ostravská 362/4A

74770 Opava

 

Číslo prodejního dokladu – faktury

Číslo objednávky:

Datum prodeje :

Označení vráceného zboží :

Kupní cena má být vrácena:1

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ /........................

……………………………………………………………..

Datum a podpis kupujícího spotřebitele

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku , má kupující spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy, včetně vrácení nepoškozeného zboží musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty.

2 Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3 Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění.

4 Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů.MDU0NDJjMG