KONTAKTY

PROPARK s.r.o.
Ostravská 362/4A
74770 Opava
tel: +420 553 621 299 Mob.: +420 725 363 383
mosa(a)propark.eu
IČO: 26864053 DIČ: CZ 26864053
Oficiální webové stránky: www.propark.eu

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 18 567 Kč
skladem
naše cena 95 990 Kč
skladem
naše cena 22 654 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 15 990 Kč
skladem
naše cena 55 000 Kč
skladem
naše cena 59 990 Kč
skladem


» Odstoupení od sml. do 14 dnů
Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

Kupující spotřebitel :

Jméno:

Adresa:

Telefon:

Email:

Prodávající :

 

Propark s.r.o.

Ostravská 362/4A

74770 Opava

 

Číslo prodejního dokladu – faktury

Číslo objednávky:

Datum prodeje :

Označení vráceného zboží :

Kupní cena má být vrácena:1

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ /........................

……………………………………………………………..

Datum a podpis kupujícího spotřebitele

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku , má kupující spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy, včetně vrácení nepoškozeného zboží musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty.

2 Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3 Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění.

4 Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů.OTFkMW